Letecká doprava se dá využít mimo jiné i pro dopravu cenných zásilek. Mezi podobné zásilky, které dopravujeme, patří například drahé kovy a technické drahé kovy pro využití v průmyslu, šperky, umělecká díla, ale mohou to být i např. drahé přístroje nebo jejich součásti s velmi vysokou hodnotou (elektronika apod.).

Cenné zásilky (také označovány jako VAL – Valuable cargo, případně jako VUN – Vulnerable cargo) jsou ve skladech leteckých společností umisťovány do trezorů a menší zásilky jsou v některých případech dopravovány ve speciálních security boxech. Zásilky jsou během transportu z trezoru do letadla a z letadla do trezoru doprovázeny bezpečnostní ostrahou a při jejich výdeji na letišti určení je věnována pozornost identifikaci oprávněného příjemce uvedeného na nákladním listu oproti pasu či OP.