Jsme schopni zajistit dopravu zásilek o netypické velikosti – například automobilů, strojírenských a průmyslových zařízení apod. Dle velikosti zásilky se doprava realizuje na klasických pravidelných linkách, případně na nákladních letech nebo na charterových nákladních letech.