image04

Skladování
U zboží určeného k letecké přepravě můžeme po dohodě zajistit skladování v celním skladu ČSA Cargo, nebo areálu společnosti MENZIES přímo na letišti. Skladovací poplatky jsou závislé na množství a době skladování.

Pojištění
Při letecké přepravě ručí aerolinky za poškození nebo ztrátu zboží do hodnoty 19XDR za 1kg zásilky (jednotka MMF – cca 640Kč/kg dle aktuálního kurzu). Pokud je hodnota přepravovaného nákladu vyšší, jako smluvní partner pojišťovny ALLIANZ Vám může naše společnost nabídnout připojištění zásilky do plné její hodnoty. Sazby pojištění se liší podle druhu zboží, ale řádově se pohybují ve výši několika ‰ počítáno obvykle ze 110% hodnoty zásilky.

Svoz / Rozvoz
Kromě zajištění svozu k letecké přepravě z České republiky a Slovenska, Vám prostřednictvím smluvních partnerů v zahraničí nabízíme možnost dodání zásilky do domu – tzv. Free house delivery. Jelikož se jedná o poměrně časově i finančně náročnou službu, je nutné předem kontaktovat naši kancelář a informovat se o možnostech v dané destinaci.

Celní a poradenské služby
Naše společnost zajišťuje poradenské služby týkající se vývozu zboží a celních záležitostí v oblasti exportních a importních zásilek.