Zajišťujeme leteckou dopravu nebezpečného zboží dle IATA DGR – Dangerous Goods Regulations. Pokud potřebujete dopravit rozličné chemikálie, hořlaviny, exploziva, radioaktivní materiál apod. kontaktujte nás pro bližší informace a pokud je to možné, zašlete nám bezpečnostní list k danému zboží. Na základě informací z bezpečnostního listu a údajích o množství nebezpečného zboží se stanoví druh a velikost jednotlivých balení dle limitů pro leteckou dopravu, značení zásilky a je možno připravit deklarace odesílatele pro leteckou dopravu nebezpečného zboží.