image03

Zajišťujeme vnitrostátní i mezinárodní pozemní přepravu a k tomu spojené služby:

Sběrná služba (přeprava kusových zásilek)
Celovozové přepravy
Nadrozměrné a speciální přepravy
Celní služby
Vnitrostátní distribuční systém